نویسنده = حسین عیدی
تعداد مقالات: 2
اثر هویت، وفاداری و رضایت برند بر بشارت برند در کالاهای ورزشی

دوره 19، شماره 48، شهریور 1399، صفحه 123-136

نگار قلی پور؛ علیرضا ربیعی زاده؛ حسین عیدی؛ فریبا عسگریان


طراحی و تبیین الگوی نظام پاسخگویی در ‌‌سازمان‌های ورزشی (مطالعه موردی: وزارت ورزش وجوانان)

دوره 19، شماره 47، خرداد 1399، صفحه 203-222

امیر الفتی؛ بهرام یوسفی؛ شهاب بهرامی؛ حسین عیدی