نویسنده = مازیار کلاشی
تعداد مقالات: 1
توصیف عوامل موثر بر گرایش و عدم گرایش شهروندان شهر آمل به ورزش

دوره 16، شماره 38، اسفند 1396، صفحه 73-88

سید عماد حسینی؛ محمدهادی قاسمی؛ مسعود یمینی فیروز؛ مازیار کلاشی