نویسنده = سید عماد حسینی
تعداد مقالات: 7
تدوین الگوی بازاریابی خیرخواهانه در تولیدکنندگان ورزشی با رویکرد نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1477.2018

ایدین حاجی بکلو؛ سید عماد حسینی؛ جمشید سیار نژاد


شناسایی عوامل مؤثر بر شناخت نیازهای جسمانی، مهارتی و انگیزشی در دختران والیبالیست تیم ملی جوانان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2296.2650

راحله قمصری خواص؛ علی‌محمد صفانیا؛ سید عماد حسینی


طراحی و اعتباریابی مدل شایستگی های مدیران وزارت ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

10.22034/ssys.2022.2481.2799

سید غلام رضا رضوی؛ محمد نیکروان؛ سید عماد حسینی


طراحی مدل بازاریابی عصبی در ورزش ایران

دوره 20، شماره 53، آذر 1400، صفحه 343-362

10.22034/ssys.2021.471

معصومه السادات منانی؛ سید محمد حسین رضوی؛ سید عماد حسینی


توصیف عوامل موثر بر گرایش و عدم گرایش شهروندان شهر آمل به ورزش

دوره 16، شماره 38، اسفند 1396، صفحه 73-88

سید عماد حسینی؛ محمدهادی قاسمی؛ مسعود یمینی فیروز؛ مازیار کلاشی