نویسنده = علی زارعی
تعداد مقالات: 6
شناسایی عوامل موثر بر شکل‌گیری فساد در ورزش حرفه‎ای ایران

دوره 20، شماره 54، اسفند 1400

10.22034/ssys.2022.475

مهدی سادات الحسینی؛ علی زارعی؛ زهرا حاجی انزهایی


ارائه مدل بهره وری برنامه های تخصصی ورزش بانوان در کانال ورزش ایران با رویکرد نظریه داده- بنیاد

دوره 20، شماره 53، آذر 1400، صفحه 77-92

10.22034/ssys.2021.457

آزاده ناصریان؛ سیدحمید سجادی هزاوه؛ علی زارعی؛ زینت نیک آیین


تدوین الگوی عوامل رویا پردازی مطلوب مدیران سازمان های ورزشی

دوره 19، شماره 49، آذر 1399، صفحه 145-162

غلامرضا امانی شلمزاری؛ پریوش نوربخش؛ علی زارعی؛ مهوش نوربخش


طراحی الگوی بهره وری فدراسیون والیبال ایران

دوره 19، شماره 47، خرداد 1399، صفحه 147-164

علی پورعروجی؛ عباس خدایاری؛ علی زارعی؛ رسول نوروزی سید حسینی


ارتباط علی بین حس بینایی با رضایتمندی و وفاداری مصرف کنندگان ورزشی

دوره 15، شماره 34، دی 1395، صفحه 67-77

محمد صیادفر؛ فرشاد تجاری؛ علی زارعی؛ محمد رضا اسمعیلی