نویسنده = سید محمدحسین رضوی
تعداد مقالات: 9
طراحی مدلی مناسب در ورزش سوارکاری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1180.1814

علی چوری؛ سید محمدحسین رضوی؛ مرتضی دوستی؛ فرزام فرزان


طراحی الگوی کیفی برنامه ریزی اقتصادی باشگاه های فوتبال کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22034/ssys.2022.2263.2622

سید محمدحسین رضوی؛ مسعود فریدونی


شناسایی ابعاد و رویکردهای توسعه فرهنگی ورزش و عوامل موثر بر آن

دوره 17، شماره 42، اسفند 1397، صفحه 9-32

احیا عابدی؛ سید محمدحسین رضوی؛ مرتضی دوستی؛ سید عبدالحمید احمدی


مطالعه تطبیقی ساختار ورزش ایران و کشورهای منتخب اروپا

دوره 16، شماره 36، شهریور 1396، صفحه 23-42

سید احمد سجادی؛ نازنین راسخ؛ سید محمدحسین رضوی؛ مرتضی دوستی


نقش ورزش در پیشگیری از وقوع جرم

دوره 15، شماره 32، شهریور 1395، صفحه 61-74

حسین کردلو؛ سیداحمد سجادی؛ سید محمدحسین رضوی؛ محمد رمضان زاده


راهکارهای توسعه فرهنگ زیست محیطی در ورزش

دوره 14، شماره 29، آذر 1394، صفحه 129-142

سارا بوژمهرانی؛ سید محمدحسین رضوی


فراتحلیل رابطه بین عوامل اقتصادی و عملکرد ورزشی کشورها در رویدادهای ورزشی

دوره 14، شماره 28، شهریور 1394، صفحه 9-24

فرناز فخری؛ سید محمدحسین رضوی؛ امیررضا خادم


رابطه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان با گرایش آنها به بزهکاری با تاکید بر فعالیت های ورزشی

دوره 13، شماره 24، شهریور 1393، صفحه 7-18

فرشته کتبی؛ سید محمدحسین رضوی؛ حسن نقی زاده


اهمیت و نقش اخلاق در ورزش و المپیک

دوره 12، شماره 22، اسفند 1392، صفحه 9-16

سید محمدحسین رضوی؛ سید محمد نیازی