نویسنده = مسعود فریدونی
تعداد مقالات: 2
طراحی الگوی کیفی برنامه ریزی اقتصادی باشگاه های فوتبال کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22034/ssys.2022.2263.2622

سید محمدحسین رضوی؛ مسعود فریدونی