نویسنده = رسول طریقی
تعداد مقالات: 3
شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه قابلیت بازاریابی ورزشی از طریق رسانه‌های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1437.1992

رسول طریقی؛ ملیحه صالحی رستمی


بررسی ریسک های زنجیره تامین پایدار باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران با رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

10.22034/ssys.2022.2486.2800

رسول طریقی؛ سید محمد حسین رضوی


شناسایی عوامل موثر بر توسعه قابلیت بازاریابی الکترونیکی ورزش حرفه‌ای ایران

دوره 17، شماره 42، اسفند 1397، صفحه 93-112

رسول طریقی؛ سید نصرالله سجادی؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد خبیری