نویسنده = مهرزاد حمیدی
تعداد مقالات: 3
بررسی علل گرایش ورزشکاران نخبه به دوپینگ

دوره 19، شماره 50، اسفند 1399، صفحه 83-94

محسن بیرانوند؛ حسین رجبی نوش آبادی؛ سید نصرالله سجادی؛ مهرزاد حمیدی


طراحی مدل معادلات ساختاری سیاست ها و دستاوردهای مدیریت منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 14، شماره 30، اسفند 1394، صفحه 10-36

زهرا بیگمی؛ مهرزاد حمیدی؛ سیدنصراله سجادی؛ حبیب هنری


ارتباط فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 12، شماره 22، اسفند 1392، صفحه 29-40

مهرزاد حمیدی؛ اکبر آفرینش خاکی؛ رضا نقی پور اصل