نویسنده = بهروز منتقمی
تعداد مقالات: 2
ارتباط احساس خودسودمندی و توانایی تصویرسازی با عملکرد بازیکنان زن نخبة تنیس روی میز کشور

دوره 19، شماره 49، آذر 1399، صفحه 295-310

مونا رضایی؛ کیوان ملا نوروزی؛ مرتضی قالیباف طوسی نژاد؛ احمد حسن زاده؛ بهروز منتقمی


ارتباط بین کمال گرایی و خودتعیینی با راهبردهای مقابله ای دانشجویان تیم های ورزشی

دوره 18، شماره 44، شهریور 1398، صفحه 71-84

مرتضی قالیباف طوسی نژاد؛ مونا رضایی؛ بهروز منتقمی