نویسنده = ابوالفضل فراهانی
تعداد مقالات: 12
طراحی مدل ارزیابی عملکرد منابع انسانی کل وزارت ورزش و جوانان با روش نظریه داده‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1714.2208

مهدی مستجاب الدعوه؛ حبیب هنری؛ علیمحمد صفانیا؛ ابوالفضل فراهانی


طراحی مدل صحه‌گذاری افراد مشهور ورزشی (آزمون مدل وانگ و اسچین‌بوم در محصولات لبنیاتی شرکت میهن)

دوره 21، شماره 56، شهریور 1401، صفحه 9-26

10.22034/ssys.2022.2244.2608

نرگس بخشعلی دهکردی؛ رضا نیکبخش؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی محمد صفانیا


تدوین چهارچوب نظام باشگاه داری در فوتبال ایران

دوره 20، شماره 53، آذر 1400، صفحه 231-246

10.22034/ssys.2021.465

شهرام چال اشتری مکاری؛ ابوالفضل فراهانی؛ عباس خدایاری؛ علی محمد صفانیا


شناسایی عوامل موثر بر تحقق حکمرانی مطلوب در صنعت ورزش ایران با رهیافت داده بنیاد

دوره 20، شماره 52، شهریور 1400، صفحه 113-134

مصطفی محمدی رئوف؛ ابوالفضل فراهانی؛ رضا شجیع؛ علی ملکی


تعیین موقعیت راهبردی و تدوین برنامه استراتژیک فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران

دوره 15، شماره 32، شهریور 1395، صفحه 75-97

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ حمزه دانشمندی


تدوین الگوی ساختاری مدیریت کیفیت جامع در فدراسیون و هیئت های کشتی ایران

دوره 14، شماره 29، آذر 1394، صفحه 215-229

سید فریده هادوی؛ ابوالفضل فراهانی؛ حمید سیفی


تعیین رابطه بین مدیریت مربی گرا و عملکرد کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 14، شماره 27، خرداد 1394، صفحه 179-192

غلامرضا شعبانی بهار؛ حیدر حسینی؛ ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز


تدوین مدل ارتباطی سرمایه‌ اجتماعی و هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران

دوره 13، شماره 26، اسفند 1393، صفحه 9-22

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ زهرا اصغری


طراحی مدل اشتغال حاصل از توسعه گردشگری ورزشی

دوره 13، شماره 25، آذر 1393، صفحه 181-194

صدیقه اسلامی؛ ابوالفضل فراهانی؛ حسن اسدی


ارزیابی اثربخشی فرایندهای مدیریت دانش ازدیدگاه مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان

دوره 13، شماره 24، شهریور 1393، صفحه 19-30

فروغ محمدی؛ حمید قاسمی؛ ابوالفضل فراهانی


تحلیل و مقایسه سرمایه اجتماعی اعضای هیئت علمی دانشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی و آزاد ایران

دوره 13، شماره 23، خرداد 1393، صفحه 101-116

ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز؛ حمید قاسمی؛ نسرین عزیزیان کهن


بررسی و مقایسه نقش ورزش همگانی و قهرمانی در تقویت اعتماد ملی

دوره 12، شماره 21، آذر 1392، صفحه 71-80

غلامرضا شعبانی بهار؛ محمدرضا نیک نژاد؛ ابوالفضل فراهانی؛ عباس صمدی