نویسنده = مجتبی امیری
تعداد مقالات: 3
عوامل موثر بر بازاریابی رسانه اجتماعی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 19، شماره 48، شهریور 1399، صفحه 9-28

زهرا علم؛ میرحسن سید عامری؛ محمد خبیری؛ مجتبی امیری


مدلسازی معادلات ساختاری قابلیت های بازاریابی در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 17، شماره 39، خرداد 1397، صفحه 169-186

کریم زهره وندیان؛ هاشم کوزه چیان؛ محمذ احسانی؛ مجتبی امیری


عوامل زمینه ای موثر بر موفقیت کسب و کارهای متوسط و کوچک ورزش کشور

دوره 14، شماره 28، شهریور 1394، صفحه 25-37

فرزاد نوبخت؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ مجتبی امیری