نویسنده = عباس خدایاری
تعداد مقالات: 7
تدوین چهارچوب نظام باشگاه داری در فوتبال ایران

دوره 20، شماره 53، آذر 1400، صفحه 231-246

10.22034/ssys.2021.465

شهرام چال اشتری مکاری؛ ابوالفضل فراهانی؛ عباس خدایاری؛ علی محمد صفانیا


تدوین راهکارها و پیامدهای موثر بر حمایت مالی از ورزش همگانی ایران

دوره 20، شماره 51، خرداد 1400، صفحه 113-134

سمیه رهبری؛ عباس خدایاری؛ حبیب هنری؛ علیمحمد امیرتاش


طراحی و تبیین چارچوب تعیین شایستگی کانونی شغلی در ورزشکاران حرفه ای

دوره 20، شماره 51، خرداد 1400، صفحه 293-308

الهام شکرانی؛ محمدرضا برومند؛ عباس خدایاری


مدلسازی رابطه عملکرد و تعهد سازمانی با نقش میانجی تفکر راهبردی

دوره 19، شماره 50، اسفند 1399، صفحه 205-220

گلرخ عیوضی؛ عباس خدایاری؛ مهوش نوربخش


طراحی برنامه راهبردی فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران (چشم انداز 1400)

دوره 19، شماره 48، شهریور 1399، صفحه 57-74

علیرضا ذوالقدری؛ محسن باقریان؛ عباس خدایاری


طراحی الگوی بهره وری فدراسیون والیبال ایران

دوره 19، شماره 47، خرداد 1399، صفحه 147-164

علی پورعروجی؛ عباس خدایاری؛ علی زارعی؛ رسول نوروزی سید حسینی


بررسی رابطه سابقه ورزشی با میزان تحلیل رفتگی مربیان لیگ یک و لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 12، شماره 20، شهریور 1392، صفحه 77-92

عباس خدایاری؛ حمید قاسمی؛ بهنام طاهرزاده