نویسنده = حبیب هنری
تعداد مقالات: 8
تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر توسعه پایدار در وزارت ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.702

پریسا ساریخانی؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی باقری


کاوش عوامل مؤثر در توسعه شطرنج ایران با رویکرد بین‌المللی

دوره 20، شماره 54، اسفند 1400

10.22034/ssys.2022.477

احسان قائم مقامی؛ حبیب هنری؛ غلامعلی کارگر؛ جواد شهلایی باقری


ارزیابی عوامل تاثیر گذار بر نوآوری سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 20، شماره 53، آذر 1400، صفحه 265-284

10.22034/ssys.2021.467

فریده ایزدی شهنانی؛ جواد شهلائی باقری؛ حبیب هنری


تدوین راهکارها و پیامدهای موثر بر حمایت مالی از ورزش همگانی ایران

دوره 20، شماره 51، خرداد 1400، صفحه 113-134

سمیه رهبری؛ عباس خدایاری؛ حبیب هنری؛ علیمحمد امیرتاش


شناسایی و اولویت بندی شاخص‌های فعال کردن بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی ورزش کشور

دوره 19، شماره 50، اسفند 1399، صفحه 27-42

فهیمه مومنی فر؛ حبیب هنری؛ امین راجی


بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی برتفکر راهبردی درفدراسیون‌های منتخب ورزشی

دوره 15، شماره 32، شهریور 1395، صفحه 9-24

غلامرضا شعبانی بهار؛ محمود گودرزی؛ حبیب هنری؛ حمیدرضا مقصودی ایمن


طراحی مدل معادلات ساختاری سیاست ها و دستاوردهای مدیریت منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 14، شماره 30، اسفند 1394، صفحه 10-36

زهرا بیگمی؛ مهرزاد حمیدی؛ سیدنصراله سجادی؛ حبیب هنری


طراحی الگوی شایستگی های محوری برای انتصاب مدیران میانی وزارت ورزش و جوانان

دوره 13، شماره 26، اسفند 1393، صفحه 23-40

حمید قاسمی؛ حبیب هنری؛ مرتضی رضایی صوفی؛ فهیمه مومنی فر