نویسنده = عبدالرحمن مهدی پور
تعداد مقالات: 2
بررسی عملکرد صنعت صادرات کالاهای ورزشی ایران و برخی کشورهای در حال توسعه

دوره 18، شماره 46، اسفند 1398، صفحه 159-180

عبدالحسین ابراهیمی؛ امین خطیبی؛ عبدالرحمن مهدی پور؛ حسین مرعشیان