نویسنده = مریم مختاری دینانی
تعداد مقالات: 2
مدلسازی معادلات ساختاری مدیریت دانش، نوآوری و اثربخشی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان ایران

دوره 18، شماره 46، اسفند 1398، صفحه 63-78

مریم مختاری دینانی؛ ویدا منصوری بروجنی؛ ناهید اتقیا؛ عباس نظریان مادوانی


ارتباط بین سبک‎ رهبری و تنیدگی شغلی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان

دوره 17، شماره 39، خرداد 1397، صفحه 241-255

سپیده طاهری؛ ناهید اتقیا؛ مریم مختاری دینانی