نویسنده = عباس خدایاری
تعداد مقالات: 13
الگوی ساختاری توسعه انجمن های ورزش‌های رزمی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.876.1596

حمیدرضا حصارکی؛ مهدی کهندل؛ عباس خدایاری؛ سیدنعمت خلیفه


تدوین مدل کمی توانمندسازی ملی برنامه‌های آموزشی منجیان غریق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1108.1759

ایلخان نوری؛ عباس خدایاری؛ مهدی کهندل


شناسایی و هنجاریابی عوامل موثر در تجارت الکترونیک فدراسیون فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1608.2119

زهرا عبدالوهابی؛ مهدی کهندل؛ عباس خدایاری؛ علی زارعی


تدوین الگوی توسعه پایدار کوهنوردی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1806.2284

حمید ناصری؛ پریوش نوربخش؛ مهدی کهندل؛ عباس خدایاری


شناسایی عوامل مؤثر بر همسویی استراتژیک در ادارات ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.22034/ssys.2023.2536.2833

سید جلال عسگری؛ عباس خدایاری؛ سید نعمت خلیفه


تدوین چهارچوب نظام باشگاه داری در فوتبال ایران

دوره 20، شماره 53، آذر 1400، صفحه 231-246

10.22034/ssys.2021.465

شهرام چال اشتری مکاری؛ ابوالفضل فراهانی؛ عباس خدایاری؛ علی محمد صفانیا


تدوین راهکارها و پیامدهای موثر بر حمایت مالی از ورزش همگانی ایران

دوره 20، شماره 51، خرداد 1400، صفحه 113-134

سمیه رهبری؛ عباس خدایاری؛ حبیب هنری؛ علیمحمد امیرتاش


طراحی و تبیین چارچوب تعیین شایستگی کانونی شغلی در ورزشکاران حرفه ای

دوره 20، شماره 51، خرداد 1400، صفحه 293-308

الهام شکرانی؛ محمدرضا برومند؛ عباس خدایاری


مدلسازی رابطه عملکرد و تعهد سازمانی با نقش میانجی تفکر راهبردی

دوره 19، شماره 50، اسفند 1399، صفحه 205-220

گلرخ عیوضی؛ عباس خدایاری؛ مهوش نوربخش


طراحی برنامه راهبردی فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران (چشم انداز 1400)

دوره 19، شماره 48، شهریور 1399، صفحه 57-74

علیرضا ذوالقدری؛ محسن باقریان؛ عباس خدایاری


طراحی الگوی بهره وری فدراسیون والیبال ایران

دوره 19، شماره 47، خرداد 1399، صفحه 147-164

علی پورعروجی؛ عباس خدایاری؛ علی زارعی؛ رسول نوروزی سید حسینی


تاثیر هوش سازمانی بر بهره وری با میانجیگری فناوری اطلاعات در ادارات کل ورزش و جوانان

دوره 18، شماره 44، شهریور 1398، صفحه 129-146

حسن آذرنیا؛ علی محمد صفانیا؛ عباس خدایاری


بررسی رابطه سابقه ورزشی با میزان تحلیل رفتگی مربیان لیگ یک و لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 12، شماره 20، شهریور 1392، صفحه 77-92

عباس خدایاری؛ حمید قاسمی؛ بهنام طاهرزاده