نویسنده = شهاب بهرامی
تعداد مقالات: 4
تدوین مرام‌نامه اخلاق داوری ورزشی در ایران با رویکرد پدیدارشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.651

احدیه صادقی کلانی؛ 2. شیرین زردشتیان؛ شهاب بهرامی؛ مسعود صادقی


تدوین مرام‌نامه اخلاق داوری ورزشی در ایران با رویکرد پدیدارشناسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1401

10.22034/ssys.2022.800

احدیه صادقی کلانی؛ شیرین زردشتیان؛ شهاب بهرامی؛ مسعود صادقی


طراحی و تبیین الگوی نظام پاسخگویی در ‌‌سازمان‌های ورزشی (مطالعه موردی: وزارت ورزش وجوانان)

دوره 19، شماره 47، خرداد 1399، صفحه 203-222

امیر الفتی؛ بهرام یوسفی؛ شهاب بهرامی؛ حسین عیدی