نویسنده = مرجان صفاری
تعداد مقالات: 4
الگوی پارادایمی کیفیت خدمات در گردشگری کوهنوردی و کوهپیمایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1011.1692

لیلا بهرامی؛ حسین اکبری یزدی؛ مرجان صفاری


راهبردها و پیامدهای مدیریت ارتباط دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی و بخش اجرایی صنعت ورزش

دوره 14، شماره 27، خرداد 1394، صفحه 193-208

وحید ساعتچیان؛ سید فریده حداوی؛ حسین اکبری یزدی؛ مرجان صفاری