نویسنده = مهدی سوادی
تعداد مقالات: 4
اولویت بندی مولفه های سرمایه گذاری بخش خصوصی با تاکید بررویدادهای ورزشی ملی و بین المللی

دوره 20، شماره 51، خرداد 1400، صفحه 273-292

مصطفی علی یاری؛ مهدی سوادی؛ حمیدرضا سایبانی


تدوین مدل ارزیابی عملکرد فنی ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور

دوره 19، شماره 50، اسفند 1399، صفحه 67-82

سیروس احمدی؛ مهدی سوادی؛ حمیدرضا سایبانی


تاثیر فرهنگ سازمانی بر سکوت سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 17، شماره 39، خرداد 1397، صفحه 187-200

مهدی سوادی؛ سیروس احمدی