نویسنده = بهمن طیبی
تعداد مقالات: 2
بررسی عوامل موثر بر موفقیت و افول رشته‌های ورزشی مستعد استان گلستان در یک دهه اخیر

دوره 17، شماره 40، شهریور 1397، صفحه 43-58

سعید قربانی؛ بهمن طیبی؛ غلامحسن رحمان نیا؛ کیانوش دیلمی


شناسایی متغیرهای تبیین‌کننده آموزش و توانمندسازی کارکنان در هیئت های ورزشی استان گلستان

دوره 16، شماره 37، آذر 1396، صفحه 195-203

بهمن طیبی؛ امین دهقان قهفرخی؛ محمد هاشمی سیاوشانی