نویسنده = منوچهر علی نژاد
تعداد مقالات: 1
بررسی سطح مهارت‌های زندگی جوانان استان یزد

دوره 17، شماره 39، خرداد 1397، صفحه 33-58

آزاده ابویی؛ سیدعلیرضا افشانی؛ منوچهر علی نژاد