نویسنده = محمد جوادی پور
تعداد مقالات: 5
پیامد مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران

دوره 20، شماره 52، شهریور 1400، صفحه 59-80

علی پارساجو؛ محمد جوادی پور؛ حسین زارعیان


تحلیل تماتیک عرصه های منشور ملی ورزش ایران

دوره 19، شماره 50، اسفند 1399، صفحه 9-26

محمد جوادی پور؛ سمیه رهبری


تحلیلی بر کارآمدی آموزش عالی در مسئله اشتغال جوانان

دوره 13، شماره 24، شهریور 1393، صفحه 75-94

عباسعلی اکبری؛ محمد جوادی پور؛ غلامرضا شعبانی بهار


ارائه الگو و استراتژی های توسعه ورزش همگانی در ایران

دوره 12، شماره 19، اردیبهشت 1392، صفحه 143-164

محمد جوادی پور؛ مونا سمیع نیا