نویسنده = حسین افراسیابی
تعداد مقالات: 2
عوامل اجتماعی مرتبط با امید جوانان به آینده (مطالعه دانشجویان دانشگاه‌های شهر یزد)

دوره 15، شماره 31، خرداد 1395، صفحه 75-88

حسین افراسیابی؛ فهیمه خوبیاری؛ شفیعه قدرتی؛ سعید دشتی زاد


تبیین جامعه‌شناختی مدگرایی در بین جوانان شهر یزد

دوره 14، شماره 30، اسفند 1394، صفحه 161-177

حسین افراسیابی؛ حامد سیار خلج؛ کاوه شکوهی فر