نویسنده = داوود نوری
تعداد مقالات: 2
دیپلماسی فوتبال

دوره 18، شماره 45، آذر 1398، صفحه 185-204

داوود نوری؛ بهرام قدیمی؛ محمدعلی اصلانخانی؛ زهرا علی‌پور‌ درویش


طراحی الگوی دیپلماسی فوتبال ایران براساس نظریه زمینه‌ای

دوره 17، شماره 41، آذر 1397، صفحه 113-136

داوود نوری؛ بهرام قدیمی؛ معصومه شجاعی