نویسنده = نگار قلی پور
تعداد مقالات: 1
اثر هویت، وفاداری و رضایت برند بر بشارت برند در کالاهای ورزشی

دوره 19، شماره 48، شهریور 1399، صفحه 123-136

نگار قلی پور؛ علیرضا ربیعی زاده؛ حسین عیدی؛ فریبا عسگریان