نویسنده = اسماعیل شریفیان
تعداد مقالات: 4
طراحی مدل جانشین پروری در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد مبتنی بر شایستگی

دوره 20، شماره 53، آذر 1400، صفحه 309-324

10.22034/ssys.2021.469

سید احمد هاشمی؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ اسماعیل شریفیان


ارزیابی نقش مربیان در ترویج اخلاق ورزشی از دیدگاه ورزشکاران تیم‌های ملی پایه کشور

دوره 13، شماره 25، آذر 1393، صفحه 167-180

سعید یوسفی؛ اسماعیل شریفیان؛ کورش قهرمان تبریزی


تحلیل محتوای روزنامه‌های سراسری پرشمارگان کشور با تأکید بر موضوعات ورزشی

دوره 13، شماره 23، خرداد 1393، صفحه 127-146

اسماعیل شریفیان؛ کورش قهرمان تبریزی؛ پرستو زرکی


ارزیابی سطح مشارکت و عوامل بازدارنده سالمندان در فعالیت های ورزشی

دوره 12، شماره 19، اردیبهشت 1392، صفحه 177-190

اسماعیل شریفیان؛ سلمان سلطانی نژاد