نویسنده = ویدا منصوری بروجنی
تعداد مقالات: 1
مدلسازی معادلات ساختاری مدیریت دانش، نوآوری و اثربخشی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان ایران

دوره 18، شماره 46، اسفند 1398، صفحه 63-78

مریم مختاری دینانی؛ ویدا منصوری بروجنی؛ ناهید اتقیا؛ عباس نظریان مادوانی