نویسنده = حمید قاسمی
تعداد مقالات: 2
ارائه الگوی پویایی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2021.1800.2281

محمد مرادی؛ مینا مستحفظیان؛ حمید قاسمی؛ حمید زاهدی