نویسنده = بهرام قدیمی
تعداد مقالات: 8
نشان دادن مدل جامعه شناختی سرمایه اجتماعی میان نخبگان ورزشی در تعامل با بستر اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1391.1964

راحله بحیرایی؛ بهرام قدیمی؛ امیر مسعود امیر مظاهری؛ علی باصری؛ محمد مهدی مظاهری تهرانی


فهم جامعه شناختی داغ ننگ در ورزش معلولین شهر تهران

دوره 21، شماره 57، آذر 1401، صفحه 395-418

10.22034/ssys.2022.1067.1729

ابوالفضل تجرد؛ بهرام قدیمی؛ زهرا علی پور درویشی؛ شهلا حجت؛ معصومه شجاعی


طراحی مدل جایگاه ورزش بانوان در بهبود شاخص های توسعه یافتگی در ایران

دوره 20، شماره 53، آذر 1400، صفحه 159-174

10.22034/ssys.2021.461

فاطمه آجورلو؛ بهرام قدیمی؛ رضا محمد کاظمی؛ شیوا آزادفدا


بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی مشارکت زنان سالمند شهر تهران در برنامه‌های ورزش همگانی

دوره 20، شماره 51، خرداد 1400، صفحه 203-216

حمیده صادقی؛ سیدسعید آقایی؛ بهرام قدیمی


تحلیل جامعه‌شناختی رویکردهای نوین ورزش های المپیکی در توسعه صلح و دوستی بین‌الملل

دوره 20، شماره 51، خرداد 1400، صفحه 217-238

کیگاوس سعیدی؛ بهرام قدیمی؛ کاوه خبیری؛ محمدعلی اصلانخانی


نقش انگیزه مشارکت ورزشی زنان بر میزان گرایش به رفتارهای ناهنجار اجتماعی در رشته های ورزشی راکتی

دوره 19، شماره 49، آذر 1399، صفحه 275-294

بهرام قدیمی؛ فریبا مددی؛ شیوا آزادفد؛ شهلا حجت