نویسنده = فریبا محمدیان
تعداد مقالات: 3
طراحی الگویی برای تحلیل سیستم توسعه ورزش‌های پایه (مطالعه موردی: ژیمناستیک)

دوره 20، شماره 52، شهریور 1400، صفحه 95-112

آذر خسروی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ فریبا محمدیان


بررسی بهره‌وری فدراسیون‌های ورزشی در بُعد قهرمانی با تأکید بر مؤلفه‌های مالی، مادی و انسانی

دوره 19، شماره 48، شهریور 1399، صفحه 219-238

ادگار شمعونیان؛ فریبا محمدیان؛ زهرا نوبخت رمضانی


تاثیر حرکات اصلاحی برانعطاف پذیری و دستگاه قلبی و تنفسی دختران نوجوان دارای اسکولیوز

دوره 12، شماره 21، آذر 1392، صفحه 101-110

یحیی سخنگویی؛ فریبا محمدیان؛ مژگان زیوریان