نویسنده = رحیم رمضانی نژاد
تعداد مقالات: 3
مدلسازی معادلات ساختاری برند‌سازی صنعت پوشاک ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.652

مجتبی جودی1؛ مهدی نادری نسب؛ وحید مقدم؛ رحیم رمضانی نژاد


مدلسازی معادلات ساختاری برند‌سازی صنعت پوشاک ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1401

10.22034/ssys.2022.818

مجتبی جودی؛ مهدی نادری نسب؛ رحیم رمضانی نژاد؛ وحید مقدم


طراحی الگویی برای تحلیل سیستم توسعه ورزش‌های پایه (مطالعه موردی: ژیمناستیک)

دوره 20، شماره 52، شهریور 1400، صفحه 95-112

آذر خسروی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ فریبا محمدیان