نویسنده = صدیقه حیدری نژاد
تعداد مقالات: 3
شناسایی و تحلیل عوامل زمینه ای و مداخله گر موثر بر اشتغال پایدار دانش آموختگان علوم ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1904.2354

علی خالدی فرد؛ ناهید شتاب بوشهری؛ امین خطیبی؛ صدیقه حیدری نژاد


مدل سازی تأثیر منتورینگ در ارتقاء صلاحیت حرفه ای و توانمندسازی مربیان ژیمناستیک استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.22034/ssys.2022.2435.2759

نگار لرکی؛ صدیقه حیدری نژاد؛ ناهید شتاب بوشهری