نویسنده = سید احسان امیرحسینی
تعداد مقالات: 8
طراحی الگوی عوامل مؤثر بر فساد اداری- مالی در سازمان‏های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.22034/ssys.2022.746.1508

سید احسان امیرحسینی؛ علی نقی انصاری؛ مهرزاد حمیدی


طراحی مدل ارتقاء فرهنگ مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه ای ایران با رویکرد ISM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1387.1962

محمد همایونپور؛ ولی نوذری؛ سید احسان امیرحسینی


طراحی مدل توسعه ورزش شهروندی کلان شهرهای ایران با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1902.2356

احمدرضا کیانی؛ سید احسان امیرحسینی؛ مهرزاد Mehrzad


طراحی برنامه و نقشه استراتژی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد ISM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1451.2001

عزیزاله ایروان جم؛ سید احسان امیرحسینی؛ مهرزاد حمیدی


راهبردهای اولویت‌دار بخش ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد: تلفیق رویکرد آمایش سرزمینی و ماتریس QSPM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2013.2430

الهام بهزادی سیف آباد؛ سید احسان امیرحسینی؛ رسول نظری؛ علی پیرزاد


طراحی نقشه و جاری سازی استراتژی های منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد BSC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1185.1815

سمیه عمادی؛ سید احسان امیرحسینی؛ جلال یاراحمدی؛ ظهراب گوهری


شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه ورزش روستایی و بومی محلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

10.22034/ssys.2022.2246.2610

فریبا افشون؛ وحید رفیعی ده بیدی؛ سید احسان امیرحسینی؛ علی پیرزاد


طراحی مدل توسعه فوتسال ایران با رویکرد ساختاری تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.22034/ssys.2022.2280.2637

قاسم جعفری؛ سید احسان امیرحسینی؛ حمید قاسمی