نویسنده = مهدی ضرغامی
تعداد مقالات: 3
ارائه مدل تاثیرگذاری تعهد کاری کارکنان بر عملکرد شرکت های تولیدی ورزشی در ایران

دوره 21، شماره 55، خرداد 1401، صفحه 383-400

10.22034/ssys.2022.641

آزیتا شجاعی؛ ولی نوذری؛ شهرام علم؛ مهدی ضرغامی


تأثیر انگیزه های فردی بر پذیرش گوشی هوشمند برای دسترسی به خدمات ورزشی

دوره 19، شماره 48، شهریور 1399، صفحه 175-196

نگار صالحی مبارکه؛ شهرام علم؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ مهدی ضرغامی