نویسنده = رضا شجیع
تعداد مقالات: 3
ارزیابی عملکرد پایدار اماکن مجموعه ورزشی آزادی تهران با رویکرد HSE

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1689.2188

مریم وفاخواه؛ مهدی سلیمی؛ مینا مستحفظیان؛ رضا شجیع


بررسی عوامل موثر در توسعه پایدار زیست محیطی رویدادهای ورزشی در ایران ؛ یک تحلیل تماتیک

دوره 20، شماره 53، آذر 1400، صفحه 175-192

10.22034/ssys.2021.462

یعقوب بدری آذرین؛ شبنم صدقی؛ محمدرسول خدادادی؛ رضا شجیع


شناسایی عوامل موثر بر تحقق حکمرانی مطلوب در صنعت ورزش ایران با رهیافت داده بنیاد

دوره 20، شماره 52، شهریور 1400، صفحه 113-134

مصطفی محمدی رئوف؛ ابوالفضل فراهانی؛ رضا شجیع؛ علی ملکی