نویسنده = عزت اله شاه منصوری
تعداد مقالات: 2
شناسایی راهکارها و پیامدهای حضور زنان در استادیوم فوتبال به‌عنوان تماشاگر

دوره 20، شماره 51، خرداد 1400، صفحه 169-184

اکرم فراهانی؛ عزت اله شاه منصوری؛ زینب مندعلیزاده


عوامل بازدارنده شرکت دانش آموزان دختر در فعالیت های ورزشی خارج از مدرسه

دوره 13، شماره 25، آذر 1393، صفحه 213-230

اسفندیار خسروی زاده؛ عزت اله شاه منصوری؛ جمال روشن زاده