نویسنده = علی فهیمی نژاد
تعداد مقالات: 4
تاثیر چابکی سازمانی بر مولفه‌های توانمندساز ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی از طریق توانمندسازی روان‌شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.689.1462

ساناز سروری؛ علی فهیمی نژاد؛ باقر مرسل؛ مصطفی طیبی ثانی


تعیین ظرفیت گردشگرپذیری منطقه کوهستانی– ورزشی دربند تهران با رویکرد مدیریت پایدار ورزش

دوره 20، شماره 54، اسفند 1400

10.22034/ssys.2022.485

محمد طاهری حسین آبادی؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ علی فهیمی نژاد؛ هومن بهمن پور


تحلیل انصاف و عدالت ادراک‌شده از تخصیص منابع به گردشگری رویداد ورزشی

دوره 20، شماره 52، شهریور 1400، صفحه 205-218

حسام مرادی؛ باقر مرسل؛ سید مصطفی طیبی‌ثانی؛ علی فهیمی نژاد


تأثیر سبک‌های رهبری بر اشتیاق شغلی با میانجی‌گری پدیده صخره شیشه‌ای زنان در ورزش جمهوری اسلامی ایران

دوره 20، شماره 51، خرداد 1400، صفحه 135-152

رمیصا جالسیان؛ علی فهیمی نژاد؛ باقر مرصل؛ سید مصطفی طیبی ثانی