نویسنده = امین خطیبی
تعداد مقالات: 2
نقش ورزش در ارتقای حس وطن‌پرستی

دوره 18، شماره 46، اسفند 1398، صفحه 79-98

امین خطیبی؛ سید حسین مرعشیان؛ اسماعیل ویسیا


بررسی عملکرد صنعت صادرات کالاهای ورزشی ایران و برخی کشورهای در حال توسعه

دوره 18، شماره 46، اسفند 1398، صفحه 159-180

عبدالحسین ابراهیمی؛ امین خطیبی؛ عبدالرحمن مهدی پور؛ حسین مرعشیان