نویسنده = محمد علی نودهی
تعداد مقالات: 1
تدوین استراتژی توسعه ورزش روستایی و بومی و محلی استان گلستان

دوره 15، شماره 33، آذر 1395، صفحه 163-188

محمد علی نودهی؛ مجتبی احمدی؛ غلامرضا نودهی؛ محمدصادق داداشی