نویسنده = حمید فروغی پور
تعداد مقالات: 3
ارائه مدل توسعه حاکمیت فکری در ورزش ایران

دوره 21، شماره 55، خرداد 1401، صفحه 131-146

10.22034/ssys.2022.496

محمد مهدی سلطانی؛ حسین علی محمدی؛ حمید فروغی پور


ارتباط علی بازارگرایی با وفاداری مشتریان با نقش میانجی کیفیت خدمات (ارائه مدلی برای باشگاه های بدن سازی)

دوره 20، شماره 52، شهریور 1400، صفحه 189-204

محسن محمودی؛ حمید فروغی پور؛ نجف آقایی؛ محمد نیکروان


طراحی مدل توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر عوامل طبیعی (مطالعه موردی: استان لرستان)

دوره 20، شماره 51، خرداد 1400، صفحه 255-272

پوریا بهاران؛ حمید فروغی پور؛ نجف آقایی