نویسنده = صدیقه اسلامی
تعداد مقالات: 2
شناسایی و رتبه بندی موانع ورود گردشگر ورزشی به کشور ایران

دوره 15، شماره 33، آذر 1395، صفحه 189-200

صدیقه اسلامی؛ جمشید همتی؛ ابراهیم زرینی


طراحی مدل اشتغال حاصل از توسعه گردشگری ورزشی

دوره 13، شماره 25، آذر 1393، صفحه 181-194

صدیقه اسلامی؛ ابوالفضل فراهانی؛ حسن اسدی