نویسنده = حبیب هنری
تعداد مقالات: 5
تدوین برنامه راهبردی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران

دوره 18، شماره 46، اسفند 1398، صفحه 99-122

مسعود فراهانی طجر؛ فروغ فتاحی مسرور؛ حبیب هنری


شناسایی چالش‌های سیاستگذاری در تبلیغات صحه‌گذاری چهره‌های ورزشی در ایران

دوره 17، شماره 42، اسفند 1397، صفحه 73-92

بهنام نقی پور گیوی؛ غلامعلی کارگر؛ سارا کشکر؛ حبیب هنری


تعیین فاکتورهای فرایند استعدادیابی: یک مطالعه اکتشافی در ورزشکاران رزمی

دوره 17، شماره 41، آذر 1397، صفحه 223-234

محمد نوحی؛ جواد شهلایی باقری؛ فرزاد غفوری؛ حبیب هنری


طراحی مدل نقش مدیریتی وزارت ورزش و جوانان در خصوصی‌سازی ورزش ایران

دوره 16، شماره 38، اسفند 1396، صفحه 9-24

حجت محمدی مغانی؛ سید محمد کاشف؛ حبیب هنری؛ حسن قره خانی


تدوین الگوی عوامل بروز فساد در صنعت فوتبال ایران: نظریه ای برخاسته از داده‌ها

دوره 16، شماره 38، اسفند 1396، صفحه 55-72

احمد محمودی؛ حبیب هنری؛ جلیل یونسی؛ جواد شهلائی باقری