نویسنده = شهلا حجت
تعداد مقالات: 2
فهم جامعه شناختی داغ ننگ در ورزش معلولین شهر تهران

دوره 21، شماره 57، آذر 1401، صفحه 395-418

10.22034/ssys.2022.1067.1729

ابوالفضل تجرد؛ بهرام قدیمی؛ زهرا علی پور درویشی؛ شهلا حجت؛ معصومه شجاعی


نقش انگیزه مشارکت ورزشی زنان بر میزان گرایش به رفتارهای ناهنجار اجتماعی در رشته های ورزشی راکتی

دوره 19، شماره 49، آذر 1399، صفحه 275-294

بهرام قدیمی؛ فریبا مددی؛ شیوا آزادفد؛ شهلا حجت