نویسنده = مریم قاضی نژاد
تعداد مقالات: 4
احتمال وقوع و تحلیل حساسیت پیشران های تجرد در ایران 1414

دوره 18، شماره 46، اسفند 1398، صفحه 195-220

سارا شهانواز؛ منصوره اعظم آزاده؛ مریم قاضی نژاد


طرد عینی و ذهنی جوانان در ایران

دوره 14، شماره 29، آذر 1394، صفحه 49-76

مریم قاضی نژاد؛ فاطمه رهنما؛ کیانا کلهر


جهت گیری ارزشی و سلامت اجتماعی جوانان

دوره 12، شماره 22، اسفند 1392، صفحه 115-132

مریم قاضی نژاد؛ فریده وحید فاضل