نویسنده = سمیه محمدی
تعداد مقالات: 1
رابطه اضطراب بدنی اجتماعی با رفتار فعالیت بدنی اوقات فراغت جوانان

دوره 12، شماره 20، شهریور 1392، صفحه 177-186

نجمه رضاسلطانی؛ علی حجتی؛ حسن غرایاق زندی؛ سمیه محمدی