نویسنده = نوروز هاشم زهی
تعداد مقالات: 3
چرایی رابطه فرا زناشویی زوجین در شهر تهران

دوره 21، شماره 55، خرداد 1401، صفحه 31-50

10.22034/ssys.2022.2202.2574

هلن نیک بخش؛ نوروز هاشم زهی؛ نازنین ملکیان


تبیین‏ تاثیرات فضای مجازی بر هویت اجتماعی جوانان در شهر تهران

دوره 19، شماره 48، شهریور 1399، صفحه 323-341

سپیده مقصودی؛ حبیب صبوری خسروشاهی؛ نوروز هاشم زهی