تاثیر فرهنگ سازمانی با نقش میانجی نوآوری بر بهره وری کاراته کاهای نخبه استان اصفهان

محمدعلی باتوانی؛ حمید فروغی پور؛ مجید سلیمانی؛ نجف آقایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1753.2241

چکیده
  تاثیر فرهنگ‌سازمانی بر بهره‌وری بقای سازمان در عصر پر رقابت حاضر را تضمین می نماید. فدراسیون‌های ورزشی چون کاراته در سال‌های اخیر اهمیت بالایی پیدا نموده؛ لذا هدف از انجام بررسی حاضر تبیین تاثیر ابعاد فرهنگ‌سازمانی بر بهره‌وری کاراته کاهای نخبه استان اصفهان با نقش میانجی نوآوری بود. روش پژوهش. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از ...  بیشتر

اولویت های موضوعی حوزه ورزش
آینده پژوهی پیشران های اصلی توسعه ورزش حرفه ای ایران در افق 1414

تحسین ویسی؛ محمد نیکروان؛ حمید فروغی پور؛ مظفر یکتایار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2593.2873

چکیده
  هدف این پژوهش آینده‌پژوهی پیشران‌های اصلی توسعه ورزش حرفه‌ای ایران در افق 1414 بود. پژوهش حاضر از منظر رویکرد، استقرایی؛ از منظر جهت‌گیری، بنیادی؛ از منظر شیوه، ترکیبی؛ از منظر استراتژی، آینده‌پژوهی، از منظر پارادایمی، پارادایم نظریه پیچیدگی و از نظر زمانی مقطعی و در سه گام انجام شده است. مشارکت‌کنندگان این پژوهش را صاحب‌نظران ...  بیشتر

تدوین توسعه الگوی عوامل ساختاری ورزش قهرمانی فدراسیون کاراته

محمد باتوانی؛ حمید فروغی پور؛ محمد نیکروان؛ نجف آقایی

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، ، صفحه 75-90

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1189.1817

چکیده
  امروزه تشکیلات ورزشی هر کشور باید منسجم و مشخص باشد و فعالیت‌ها و اهداف در حال اجرا و پیگیری، باید از استحکام و دلیل منطقی برخوردار باشند. در ساختار و برنامه‌های ورزش یک سازمان، اهمیت فعالیت‌ها، هدف‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تشکیلات باید واضح باشد.هدف این پژوهش تدوین توسعه الگوی عوامل ساختاری و سازمانی ورزش قهرمانی فدراسیون کاراته ...  بیشتر