نویسنده = محمد سلیمان نژاد
تعداد مقالات: 2
عوامل فردگرایانه موثر بر گرایش به رفتارهای پرخطر در بین جوانان شهر کاشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1945.2378

محمد سلیمان نژاد؛ محسن نیازی؛ طاهره سلیمان نژاد


عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر شکل‌گیری هویت اجتماعی دختران دانش‌آموز دوره متوسطه شهر اهواز

دوره 18، شماره 43، خرداد 1398، صفحه 91-112

معصومه باقری؛ ایوب رستمی؛ محمد سلیمان نژاد