نویسنده = محمد خبیری
تعداد مقالات: 3
دیپلماسی ورزشی: ایجاب و تحدید یک مفهومِ راهبردیِ سیاسی

دوره 18، شماره 43، خرداد 1398، صفحه 143-164

محمد خبیری؛ ابوذر فتاحی زاده


شناسایی عوامل موثر بر توسعه قابلیت بازاریابی الکترونیکی ورزش حرفه‌ای ایران

دوره 17، شماره 42، اسفند 1397، صفحه 93-112

رسول طریقی؛ سید نصرالله سجادی؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد خبیری


رابطه هوش هیجانی و تصمیم گیری اخلاقی مربیان پایه فوتبال تهران

دوره 17، شماره 42، اسفند 1397، صفحه 113-128

مصطفی حمیدی؛ محمد خبیری؛ حسن رهیان فرد؛ حسن غرایاق زندی