نویسنده = ایلخان نوری
تعداد مقالات: 1
تدوین مدل کمی توانمندسازی ملی برنامه‌های آموزشی منجیان غریق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1108.1759

ایلخان نوری؛ عباس خدایاری